AutomatyczneKosiarki

Ona kosi. Ty odpoczywasz.

tel: 603 646 333

Jak obliczyć kąt nachylenia płaszczyzny ogrodu..

Metoda obliczenia kąta nachylenia
   stoku

Rysunek 1 – Nachylenie stoku liczone w procentach %

Istnieją dwa sposoby mierzenia nachylenia powierzchni: stopniach i procentach..

Najprostszym sposobem jest dokonanie pomiaru nachylenia w procentach, wykorzystując wzór podany na rysunku 1, gdzie:
L - jest długością stoku
H - jest różnicą wysokości

Po obliczania wg wzoru nachylenia w procentach, należy użyć tabeli poniżej w celu przekształcenia nachylenia stoku wyrażonej w procentach na wartość w stopniach.

Tabela przeliczenia nachylenia z wartości procentowej w kątową :

Nachylenie [%] Nachylenie [stopnie]
1.8
3.5
5.2
7.0
8.8
10.5
12.3
14
15.8
17.6 10°
19.4 11°
21.2 12°
23.1 13°
24.0 14°
26.8 15°
28.7 16°
30.6 17°
32.5 18°
34.4 19°
36.4 20°
38.4 21°